O firmie

Od początku naszej działalności oferujemy produkty finansowe dostosowane do indywidualnych
potrzeb naszych Klientów.

Gotówka24h to nie tylko pożyczki gotówkowe i ubezpieczenia, to indywidualne podejście, wierność
dobrym praktykom i uczciwe traktowanie naszych Klientów.

Nadrzędną zasadą naszej firmy jest dostarczanie prostych i dostępnych produktów finansowych,
zachowując wysoki standard obsługi naszych Klientów.

TRIBAG SA, ul. Przemysłowa 2, 42-470 Siewierz, NIP 6252318182 REGON 240448269, KRS 0000412832, tel. 32 674 12 60, Kapitał zakładowy 1.000.000,00 zł (jeden milion złotych) opłacony w całości.