O firmie

Od początku naszej działalności oferujemy produkty finansowe dostosowane do indywidualnych
potrzeb naszych Klientów.

Gotówka24h to nie tylko pożyczki gotówkowe i ubezpieczenia, to indywidualne podejście, wierność
dobrym praktykom i uczciwe traktowanie naszych Klientów.

Nadrzędną zasadą naszej firmy jest dostarczanie prostych i dostępnych produktów finansowych,
zachowując wysoki standard obsługi naszych Klientów.

ENS Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 42-470 Siewierz, NIP 5771896712 REGON 240201244, KRS 0000243508, tel. 32 674 12 60, Kapitał zakładowy 6.000.000,00 zł (sześć milionów złotych) opłacony w całości.
-->